Wij vinden uw privacy belangrijk

Outbirds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy beleid

Privacybeleid

Als u contact met ons zoekt, vragen we u om persoonlijke informatie te delen, zodat we een afspraak kunnen maken voor een gesprek. Uw privacy is voor ons van groot belang, en we waarderen het enorm dat u ons vertrouwt met uw gegevens. Onze toewijding is om dat vertrouwen te behouden. Dit omvat het duidelijk maken wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt, zowel tijdens als na onze gesprekken. Daarom geldt deze privacyverklaring voor alle interacties, zowel in het verleden, heden als in de toekomst.

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen persoonlijke informatie, oftewel alle gegevens die iets over u zeggen of die aan u gelinkt kunnen worden. Dit omvat onder andere:
– Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
– Alle informatie die u vermeldt in het berichtenveld, die betrekking kan hebben op een individu.

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens verzamelen we doordat u deze zelf invult op onze contactpagina. We verzamelen alleen de informatie die u in de velden heeft ingevuld, en we verzamelen deze alleen als u akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring.

Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?
We verwerken uw persoonlijke gegevens om ons Sales, Marketing en Management Team in staat te stellen contact met u op te nemen. We kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Om afspraken te plannen voor consultancygesprekken.
– Om u te informeren over aankomende evenementen, webinars en best practices.
– Om contact met u op te nemen voor consultancygerelateerde activiteiten.

 

Delen we uw persoonlijke gegevens met externe partijen?
Voor de genoemde doeleinden kan Outbirds uw persoonlijke informatie delen binnen en tussen haar kantoren. Uw gegevens kunnen ook gedeeld worden met derde partijen waarmee Outbirds een contract heeft, zoals Salesforce. We kunnen uw gegevens ook delen met derden als we uw toestemming hebben of als dit wettelijk verplicht is; bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel of een verzoek van een overheidsinstantie.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
We bewaren uw gegevens maximaal één jaar nadat u ze aan ons heeft verstrekt. Na dit jaar krijgt u een e-mail met de optie om u af te melden. Als u zich niet afmeldt, blijven uw gegevens in ons systeem.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens zijn veilig opgeslagen in ons CRM-systeem. Alleen ons Sales, Marketing en Management Team (en de IT-beheerders) hebben toegang tot deze gegevens, maar alleen het Sales, Marketing en Management Team mag contact met u opnemen.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden en rechten met betrekking tot gegevensbeheer?
Het is uw verantwoordelijkheid om ons correcte en niet-misleidende informatie te verstrekken. U heeft het recht om (1) toegang te vragen tot, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonlijke gegevens, (2) bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Outbirds, en (3) informatie op te vragen over het proces voor het indienen van een klacht bij de autoriteit of regelgever voor gegevensprivacy of -bescherming in uw rechtsgebied, inclusief de contactgegevens van die autoriteit of regelgever.