Outbirds Versterkt Ennatuurlijk’s Missie voor Duurzame Warmte

"De cultuur van Outbirds past goed bij die van ons. We zijn allebei relatief jonge bedrijven met een informele sfeer. Echte aanpakkers die iets goeds willen doen voor de wereld."

Ennatuurlijk werkt aan de energie van de toekomst. Het bedrijf ontwikkelt warmtenetten waarmee het op verschillende plekken in Nederland warmte, koeling en warm tapwater levert aan woningen en bedrijfspanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale energiebronnen zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater of restwarmte uit de industrie. Het doel is om in 2040 helemaal over te zijn op 100% duurzame bronnen zodat alle warmtenetten CO2 neutraal zijn.

Op dit moment maken zo’n 85.000 huishoudens en 1.200 bedrijven gebruik van de diensten van Ennatuurlijk. Om die optimaal te bedienen maakt Ennatuurlijk onder meer gebruik van het Salesforce platform. Outbirds speelt daarbij een belangrijke rol.

Continu doorontwikkeling

Michel Jacobs is Service Manager en Scrummaster van het team waar Outbirds voor werkt: “Binnen Ennatuurlijk hebben we meerdere scrumteams. Een daarvan werkt aan de doorontwikkeling van een aantal applicaties waaronder Salesforce. Hoe goed de applicatie ook draait, er zijn continu wijzigingen nodig om de omgeving stabiel en up-to-date te houden. Soms gaat het om kleine, simpele aanpassingen die ons proces nét wat beter maken, soms om grote, complexe wijzingen die we moeten doorvoeren door veranderende wet- en regelgeving. Omdat we zelf onvoldoende kennis van het Salesforce platform hebben, zochten we een partner die ons daarmee kon helpen. Zo kwamen we terecht bij Outbirds”.

Waarom Outbirds?

Product Owner Ilona Kaniz: “Ik had eerder een project met Outbirds gedaan waarbij ze CloudCoach voor ons hebben ingericht.  Die samenwerking is uitstekend bevallen. De cultuur van Outbirds past goed bij die van ons. We zijn allebei relatief jonge bedrijven met een informele sfeer. Echte aanpakkers die iets goeds willen doen voor de wereld. Verder zijn de consultants van Outbirds erg sterk in het vertalen van business processen naar standaard Salesforce functionaliteit. Ook dat was een belangrijke reden voor ons om met hen in zee te gaan. We willen zo min mogelijk maatwerk, en juist optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en flexibiliteit van Salesforce.

100% Salesforce

“Als productowner zorg ik ervoor dat Outbirds de goede input krijgt om de gewenste aanpassingen door te voeren. Daarbij heb ik vooral contact met onze vaste consultants Ronald en Claire. Zij vullen elkaar goed aan. Ronald zet als architect de hoofdlijnen uit, Claire werkt vervolgens de details uit en doet het configuratiewerk. Allebei zijn ze erg betrokken en denken ze goed met ons mee over hoe we zoveel mogelijk met standaardfunctionaliteit kunnen oplossen. Laatst wilden we de planningstool aanpassen. Claire adviseerde ons om hiermee nog even te wachten omdat Salesforce een change in een van de volgende releases had aangekondigd waarmee we de aanpassingen zonder maatwerk konden doorvoeren. Dat was erg fijn omdat we daardoor geen extra code hoefden te ontwikkelen”.

Een duurzame samenwerking

Michel: “In de komende jaren willen we intern meer Salesforce kennis opbouwen, zodat we kleine aanpassingen ook zelf kunnen doorvoeren, maar Outbirds blijft zeker betrokken. Al met al zijn we erg tevreden over de samenwerking. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar het is fijn dat die ook bespreekbaar zijn. Outbirds staat altijd open voor feedback om zichzelf te verbeteren. Dat is het mooie van Outbirds. Het is een sterke, stabiele partner waar je van op aan kunt.